Ticari Elektronik İleti Onayı

Ticari Elektronik İleti Onayı

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

GÖNDERİMİNE İLİŞKİN AÇIK ONAY METNİ

Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon Ve Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak 6563Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuatlar kapsamında kullanıcılarımızı ticari elektronik iletiler hakkında bilgilendirmek ve ticari elektronik ileti onayını alarak daha iyi bir hizmet sunmak istemekteyiz.

1. Bilgilendirme Metni

Ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade etmektedir. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) üzerinden alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek ve İYS üzerinden her zaman reddedebilirsiniz.

2. Onay Metni

Tarafıma ait olan iletişim adreslerime ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun avantaj veya kampanyadan yararlanabilmem, genel bilgilendirme yapılması, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni ve tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla AVİVA MOBİLYA tarafından belirtilen iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesine, dilediğim zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime ilişkin açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Bu kapsamda;

Tarafıma reklam içerikli ve tanıtıcı e-posta gönderilmesini

Onaylıyorum                                Onaylamıyorum

Tarafıma reklam içerikli ve tanıtıcı SMS gönderilmesini

  Onaylıyorum                                Onaylamıyorum

  Tarafıma reklam içerikli ve tanıtıcı çağrı gönderilmesini

Onaylıyorum                                Onaylamıyorum

Ad- Soyad :

İmza :

Tarih :